Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 2018

22 JAN 2018 20:25
Välkomna till Sollentuna STARS årsmöte den 12 februari kl 18.30.
Vi träffas i Pingstkyrkans cafévåning Sollentunavägen 193, Sollentuna.

Välkomna!
  • Uppdaterad: 06 FEB 2018 20:32

Föredragningslistan enligt våra stadgar framgår enligt nedan. Underlag till årsmötet publiceras här.

Efter årsmötet kommer vi att presentera våra planerade aktiviteter under 2018 och kommer att berätta om grunderna i amerikansk fotboll.

 Föredragningslista:

1) Fastställande av röstlängd för mötet

2) Val av ordförande och sekreterare för mötet

3) Val av 2 protokolljusterare och tillika rösträknare.

4) Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

5) Fastställande av föredragningslista

6a) Redogörande och fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Redogörande och fastställande av styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret

7) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9) Fastställande av medlemsavgifter

10) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

11) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12) Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.

b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år, samt fyllnadsval.

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.

d) 1 revisor jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av för vilka en skall utses till ordförande.

f) beslut av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)

13) Övriga frågor

 

Lokal för årsmötet: Sollentuna Pingstkyrka, Sollentunavägen 193.

Så här hittar du hit; https://www.google.se/maps/place/Sollentunavägen+193,+191+35+Sollentuna/@59.433641,17.9489768,18z/data=!4m5!3m4!1s0x465f9ed20d84e14f:0xf79d3f1fcb359b1!8m2!3d59.4338255!4d17.9488159

 

 

Skribent: Patrik Larsson
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Sollentuna AFF - Amerikansk Fotboll
C/o John Brännström, c/o John Brännström, Luftgränd 15
19274 Sollentuna

Kontakt:
Tel: +46707160439
E-post: info@sollentunastars...

Se all info

Huvudsponsor:
 
 
Övriga:
Dammarsbergs Entreprenad AB
 
 
 
 
Hörnet
 
 
Lagsponsorer U15:
 
Nokas Säkerhetslösningar
 
 
Lagsponsorer U17: