Hoppa till sidans innehåll

Om spelet


Följande text är kopierad från http://www.amerikanskfotboll.com/

Se film om grunderna i Amerikansk fotboll

Spelets idé

Amerikansk fotboll är ett positionsspel och går ut på att vinna mark och göra poäng genom att föra bollen framåt in i motståndarens end zone (målområde) för en touchdown eller genom att göra ett så kallat field goal (sparkmål). Laget som innehar bollen har fyra försök, downs, att förflytta sig minst tio yards. Om laget når tio yards eller mer så börjar de om på den platsen med fyra nya försök för att nå ytterligare minst tio yards och så vidare. Ett bra tips är att tidigt lokalisera kedjelaget, vilka är de som håller upp orangea pinnar eller stolpar (ca 2 m höga) som markerar var 10 yards börjar och hur långt laget ska nå. Dessutom finns en pinne som markerar var innevarande försök påbörjas och vilket av de 4 försöken som ska spelas (siffran överst på den pinnen).

Varje lag har upp till 45 spelare till sitt förfogande varav elva alltid är på planen samtidigt (seniorer). Varje spelare har en specifik position och i varje laguppställning finns spelare som är anfallsspecialister respektive försvarsspecialister, även om alla spelare får spela både anfall och försvar. Man får byta hur många gånger och man vill. Varje lag har enspelbok med ett antal olika fördefinierade spel-kombinationer som används för att föra bollen framåt på planen eller att vara effektivt för att stoppa motståndaren som anfaller.

Spelets gång

Spelet består enbart av fasta situationer. Coachen för det lag som anfaller, offense, bestämmer ett av alla lagets intränade spelkombinationer för sitt lag som ska användes vid detta försöket. Quarterbacken mottar instruktionerna och förmedlar spelet till övriga lagkamrater i en samling, huddle. Liknande instruktionsförfarande gäller för defense. Därefter positionerar lagen ut sig på varsin sida av bollinjen. Anfallet startar spelet på överenskommen signal. Spelet i ett försök varar i genomsnitt i fyra sekunder och slutar genom touchdown, eller att bollbäraren blir tacklad, att bollen vid en framåtpassning fångas eller slår i marken eller att bollen hamnar utanför sidlinjen. Därefter har lagen 25 sekunder till förfogande för att sätta upp nya strategier och kalla nya spel, allt för att vinna eller försvara mark.

Planen

Planen är 120 yards (109,7 meter) lång, varav 10 + 10 yards är målområde i respektive ände och 53 yard (48,8 meter) bred. Den är uppdelad mellan mållinjerna som indikerar var end-zone startar av parallellt löpande linjer var tionde yard.

Försök / Down

Vid varje försök, down, ställer båda lagen upp på var sin sida om en tänkt linje som går från långsida till långsida genom bollen (line of scrimmage LOS). Ett försök startar när centern (C) i det anfallande laget snappar bollen, det vill säga lyfter bollen från marken och för den mellan sina ben, vanligtvis till quarterbacken (QB). Bollen får sedan med vissa restriktioner bäras, kastas eller sparkas.

Spelarna genomför sedan den spelvariant som bestämts före respektive försök. Spelvariationerna är i stort sett oändliga men faller inom tre kategorier; springa, passning eller sparkspel. När bollbäraren blir tacklad eller springer utanför planen stannar spelet och nästa försök börjar från den platsen. Vid en misslyckad framåtpassning där ingen lyckas fånga bollen börjar man om igen på föregående position. Ett lag får göra en framåtpass per försök, och obegränsat antal bakåtpassningar, men bakåtpass är sällsynt då det är stor risk att tappa bollen, och då får vem som helst plocka upp den. Om motståndarna lyckas fånga en framåtpassad boll, kallas det för en interception och de får returnera bollen så långt de kan.

Vid springspel lämnar quarterbacken vanligtvis över bollen till en runningback (RB), men kan också behålla bollen själv eller ge den till en wide reciever (WR) eller tight end (TE). De andra spelarna försöker då skapa hål eller luckor i motståndarnas försvar, defense, på förutbestämda platser och blockera framrusande defensiva spelare för att runningbacken ska kunna springa utan att bli tacklad, och därmed vinna mark och få ett så långt spel som möjligt. En springspelare anses nertacklad och spelet stannar på den punkten, om ett av bollbärande spelarens knä är i backen.

Vid passningsspel kastar quarterbacken bollen, oftast till en receiver eller en tight end, men även runningbackar får ta emot passningar. De som ska fånga bollen har fått bestämda rutter att springa i samband med att quarterbacken annonserade vilket spelvariant som ska genomföras, oftast en del korta och andra längre så det finns olika alternativ. Endast WR, TE och backar får passera line of scrimmage, det vill säga punkten där bollen var vid snappen, innan bollen kastas.

De två vanligaste sparkspelen är puntfield goal samt kickoff. Punt är vanligast om laget håller på att misslyckas att nå punkten där det får fyra nya försök, det vill säga på fjärde försöket. Då måste centern göra en lång snap för att skicka bollen till puntern som oftast har tagit över quarterbackens plats. Sedan sparkar puntern en lång hög spark som ska landa så nära motståndarnas mållinje som möjligt, men försvararna får returnera en punt. Den försvarare som fångar bollen returnerar med hjälp av sina medspelare bollen så långt som möjligt mot de anfallande spelarnas målområde. Där en spelare tacklas eller springer ut över långsidan får det lag som har bollen starta sitt första försök av fyra, då de nu blir anfallslag. Om det anfallande laget emellertid på fjärde försöket bedömer att de tror sig kunna sparka in bollen mellan stolparna i det defensiva lagets målområde försöker spelarna istället göra ett field goal, som ger tre poäng. Vid ett field goal ställer sig en så kallad holder, på knä cirka sju yards bakom centern och ställer upp bollen på högkant när centern snappar den bakåt till honom. Bakom står sedan kickern redo för att sparka bollen som holdern håller upprätt på högkant. Misslyckas fieldgoal försöket övergår bollen till motståndarna på den punkt där den snappades.

Vid kickoff så sparkas bollen från den egna 35-yardslinjen ner till motståndarna. Motståndarlaget får då returnera bollen så långt som möjligt. Kickoff görs efter varje touchdown, fieldgoal och vid starten av varje halvlek.

Speltiden

I Sverige spelas en match i två halvlekar om vardera två quarters på tolv minuter effektiv tid, alltså 4 x 12 minuter, enligt amerikanska college regler (NCAA). Klockan stannar exempelvis vid en ofullständig passning, när en spelare med bollen springer utanför sidlinjen samt vid bestraffningar och time-outs. Däremot stannar inte klockan när bollinnehavaren blir tacklad inne på planen.

Fumble

Om en bollförare tappar bollen eller om en av motståndarna lyckas få honom att tappa den, till exempel genom en tackling, så är det en fumble. Detta gäller även om en bakåtpassning tappas eller avbryts på något sätt. Om det försvarande laget lyckas ta bollen (fumble recovery) får deras anfall sedan komma in och försöka göra poäng. Den som gör en ”fumble recovery” kan även avancera bollen.

Interception

Om motståndarlaget lyckas bryta en framåtpassning och fånga bollen innan bollen träffar gräset övertar de turen att anfalla. Vid en interception kan även  det defensiva laget avancera bollen. Detta är tillsammans med safetyfumble recovery och sack (se nedan) bland det mest spektakulära det defensiva laget kan åstadkomma.

Time out

Time out är en 90 sekunder lång paus som båda lagen har rätt att ta max tre gånger varje halvlek för att stoppa klockan och spelet, för att diskutera eventuella speländringar eller justeringar i spelstrategin.

Sack

En sack görs när det försvarande laget lyckas tackla ner quarterbacken innan denna har fått iväg sin tänkta passning vilket leder till att det anfallande laget förlorar yards

Regelbrott

Ett regelbrott markeras av domaren genom att de kastar en gul flagga (tygbit). Nästan alla bestraffningar märks genom att ett lag tappar yards (5, 10 eller 15 yards, beroende på hur allvarlig förseelsens var. Trots att amerikansk fotboll är en tacklingssport så har spelarna vissa direktiv under spelet. Det är inte tillåtet att knäa, sparka eller slå en motståndare eller tackla honom när spelet är avblåst. Det är heller inte tillåtet att ta tag i motståndarens ansiktsgaller. De vanligaste regelbrotten är dock för tidig start, dvs en spelare har rört sig felaktigt före bollen snappades och fasthållning (anfallsspelare får inte hålla i försvarande spelare).

Det finns en hel del regelbrott utöver dessa så 4-7 domare används under en match.

Poäng

Det lag som samlat mest poäng under matchen vinner. På dessa vis kan man samla poäng:

  • Touchdown (6 poäng) – När en spelare för in bollen eller tar emot en passning i motståndarlagets målområde. Vid touchdown får det poänggörande laget också ett försök att göra extrapoäng genom att endera sparka alternativt försöka passa eller springa in bollen i målomårdet igen. Touchdowns kan även göras av det defensiva laget vid fumble recovery och vid interceptions.
  • Extrapoäng (1 poäng) – När en spelare lyckas sparka in bollen i mål efter touchdown.
  • Extrapoäng (2 poäng) – När en spelare lyckas springa in bollen eller ta emot en passning i målområdet direkt efter touchdown.
  • Field goal (3 poäng) – När en spelare sparkar in bollen utifrån spelplanen mellan målstolparna och över tvärribban på målet utan föregående touchdown.
  • Safety (2 poäng) – När en spelare lyckas tackla en bollbärande motståndare i dennes eget målområde.

Detta är en förkortad version av den här artikeln om amerikansk fotboll på Wikipedia.

Uppdaterad: 25 JAN 2017 12:48 Skribent: http://www.amerikanskfotboll.com/om-spelet/spelets-ide/

Postadress:
Sollentuna AFF - Amerikansk Fotboll/Flaggfotboll/Landhockey
C/o Ann-Sofie Perhult, Granvägen 20 A
19141 Sollentuna

Kontakt:
Tel: +46727458669
E-post: info@sollentunastars...

Se all info

Huvudsponsor:
 
 
Övriga:
Dammarsbergs Entreprenad AB
 
 
 
 
Hörnet
 
 
Lagsponsorer U15:
 
Nokas Säkerhetslösningar
 
 
Lagsponsorer U17: